Info & Contact

Voorwaarden

Koopovereenkomsten kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden. De levertermijn is wettelijk vastgesteld op maximaal 30 dagen. Voor de producten/tickets die verkocht worden in deze webshop geldt geen bedenktijd voor de afnemer. Transactiekosten worden in geen geval gerestitueerd. Op de verkoop en uitgifte van tickets zijn de algemene voorwaarden van het betreffende evenement/product van toepassing. U wordt automatisch opgegeven voor communicatie rondom de evenementen. Tickets zijn eigendom van Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina. Het is verboden tickets voor commerciele doeleinden door te verkopen, de inhoud ervan te wijzigen of ze te vermenigvuldigen. Ticketthing is slechts een platform waar klanten overeenkomsten met Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina kunnen sluiten. Ticketthing en Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die de houder van dit ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden. Voor klachten of vragen kunt u tijdens kantooruren terecht op onderstaand adres.

Privacy

U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die online zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht op correctie en verwijdering van deze persoonsgegevens. U heeft het recht op verzet, alsmede het recht om vergeten te worden. Tenslotte heeft u recht op overdracht van uw persoonsgegevens (data export). Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Contact Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina

Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina
030-231-2962
quaestor1@usr.nl

Contact Ticketthing

Sint Nicolaaslaan 64
3984 JC, Odijk
info@ticketthing.nl